KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Şirketin adı Gr Express; hakkınızda kişisel bilgiler Güvenlik ve gizlilik en önemli endişelerimiz
arasında yer alır. Bu durumda 6698 Sayılı Kişisel Veri KVKK Kanunun Korunması Hakkındaki
Kanunun 10. Maddesi kapsamındaki bilgilendirme yükümlülüğümüzü yerine getirmek için
Gr Express aracılığıyla bizden satın almak istiyorsanız, kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında
bize bilgi verebilirsiniz. Size bildirmek istiyoruz.

1. Gr Express hangi kişisel verileri işliyor?

Gr Express üzerinden satış yapabilmeniz için aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir.
• TRN/TIN’iniz, ad ve soyadlarınız ve iş unvanınız dahil olmak üzere kimlik bilgileriniz;
• Sizin için cep numarası, sabit hat, e-posta adresi ve KEP adresi dahil olmak üzere iletişim
bilgileri.
• Müşterilerinizin sipariş, iade ve taleplerine ilişkin bilgiler ile fatura ve teslimat işlemlerine ilişkin
bilgiler;
• IP adresi, cihaz, web sitesi oturum açma ve çıkış bilgileri dahil olmak üzere işleminizin
güvenliğine ilişkin bilgiler;
kullanıcı adı ve şifre ile ilgili detaylar,
• Hukuki İşlem Bilgileriniz: yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmelere ilişkin bilgiler ile
yasal işlem ve yaptırım bilgileri
kayıtlarından elde edilen bilgiler, disiplin verileri,
mevcut aktivite durumunuz, performans göstergeleriniz, istatistiksel karşılaştırmalarınız,
• IBAN, banka ve hesap bilgileriniz dahil finansal verileriniz,
• Ses kaydınızın detayları: Çağrı merkezini ararsanız ses kaydı bırakın.

2. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları, toplanma yolları ve hukuki sebepleri nelerdir?

Adınız, iletişim bilgileriniz ve satın alma işlemleriniz hakkında doğrudan tarafınızca veya
sözleşmemizin gerektirdiği şekilde sağlanan bilgiler
Web sitesi veya kamu kurumlarından elektronik veya fiziki ortamda posta yoluyla.
Aşağıdaki amaçlar için, veriler otomatik olarak toplanır ve işlenir:

 • Yetkili bir tarafın sözleşme üzerindeki imzasının doğrulanması ve vergi yükümlülüğünün
  doğrulanması;
 • Muhasebe ve finans işlemlerinin yürütülmesi,
 • Ürünlerinizi G Express platformunda kullanıma sunmak ve orada satmak.
 • Ürettiğiniz mallar için satın alma işlemlerinin yürütülmesi,
 • Lojistik ve market operasyon görevlerinin icrası,
 • Sevkiyat işlemlerinin takibi,
 • Tedarik zinciri yönetimi prosedürlerini uygulamak,
 • G Express politikalarının ve düzenlemelerinin takibi,
 • Sözleşmenin oluşturulması ve ifasına ilişkin prosedürlerin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği prosedürlerinin yürütülmesi,
 • Şirketin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi ve yönetimi,
 • Gr Express platformunun operasyonel güvenliğinin sağlanması,
 • Sizin ve üyelerimizin deneyimini iyileştirecek faaliyetlerde bulunmak,
 • İletişim ile ilgili görevlerin yürütülmesi,
  Süreçlerinizin yardım ve destek taleplerini yönetmek,
 • Gr Express’teki gelişmeler, olanaklar ve yenilikler hakkında sizi bilgilendirmek.
 • tratejik analiz çalışmaları yapmak,
 • İşlemlerin hukuka uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 • Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi,
 • Kurumlara, gruplara ve kişilere izin alarak bilgi yaymak.

İşlem Güvenliği Bilgileriniz, tarafınızca gönüllü olarak bir web uygulaması veya internet
aracılığıyla ve sözleşme bağlantımızın izin verdiği ölçüde
Aşağıdaki amaçlarla, otomatik olarak toplanmakta ve web sitesi aracılığıyla elektronik ortamda
işlenmektedir.

 • Bilgi güvenliği prosedürlerinin yürütülmesi,
 • Gr Express platformunun operasyonel güvenliğinin sağlanması,
 • Bir web sitesi veya mobil uygulama üzerinden işlem yapmadan önce kullanıcınınkimliğinin doğrulanması,
 • İşlemlerin hukuka uygun olarak yapılmasını sağlamak,Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi,

Sizden ve/veya devlet kurumlarından iş ilişkimiz çerçevesinde alınan Hukuki İşlem Bilgileriniz.
toplama ve işleme amacıyla bir web sitesi, posta veya fiziksel ortam aracılığıyla otomatik olarak.

 • Sözleşmenin oluşturulması ve ifasına ilişkin prosedürlerin uygulanması,
 • Yetkili bir tarafın sözleşme üzerindeki imzasının doğrulanması ve vergi yükümlülüğünün doğrulanması;
 • Ürünlerinizi G Express platformunda kullanıma sunmak ve orada satmak.
 • Ürettiğiniz mallar için satın alma işlemlerinin yürütülmesi,
 • Lojistik ve market operasyon görevlerinin icrası,
 • Sevkiyat işlemlerinin takibi,
 • Tedarik zinciri yönetimi prosedürlerini uygulamak,
 • G Express politikalarının ve düzenlemelerinin takibi,
 • Şirketin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi ve yönetimi,
 • Gr Express platformunun operasyonel güvenliğinin sağlanması,
 • İşlemlerin hukuka uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 • Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi,
 • `Kurumlara, gruplara ve kişilere izin alarak bilgi yaymak.

Finansal Bilgileriniz; sözleşme düzenlememizin izin verdiği şekilde sizden ve/veya devlet
kuruluşlarından elde edilen.
Yukarıda sayılan amaçlarla fiziki veya elektronik ortamda bir internet sitesi veya posta yoluyla
otomatik olarak toplanmakta ve üzerinde işlem yapılmaktadır.

 • Sözleşmenin oluşturulması ve ifasına ilişkin prosedürlerin uygulanması,
 • Yetkili bir tarafın sözleşme üzerindeki imzasının doğrulanması ve vergi yükümlülüğünün doğrulanması;
 • Muhasebe ve finans işlemlerinin yürütülmesi,
 • Ürünlerinizi G Express platformunda kullanıma sunmak ve orada satmak.
 • İmalatını yaptığınız mallar için satın alma işlemlerinin yürütülmesi,
 • Lojistik ve market operasyon görevlerinin icrası,
 • Sevkiyat işlemlerinin takibi,
 • Tedarik zinciri yönetimi prosedürlerini uygulamak,
 • G Express politikalarının ve düzenlemelerinin takibi,
 • Şirketin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi ve yönetimi,
 • Gr Express platformunun operasyonel güvenliğinin sağlanması,
 • Sizin ve üyelerimizin deneyimini iyileştirecek faaliyetlerde bulunmak,
 • İşlemlerin hukuka uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 • Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi,
 • Kurumlara, gruplara ve kişilere izin alarak bilgi yaymak.

If you call the call center for the following reasons, your Voice Recording Information is
collected:

 • Sözleşmenin oluşturulması ve ifasına ilişkin prosedürlerin uygulanması,
 • Sizin ve üyelerimizin deneyimini iyileştirecek faaliyetlerde bulunmak,
 • İletişim ile ilgili görevlerin yürütülmesi,
 • Süreçlerinizin yardım ve destek taleplerini yönetmek,
 • Gr Express’teki gelişmeler, olanaklar ve yenilikler hakkında sizi bilgilendirmek.
 • Stratejik analiz çalışmaları yapmak,
 • İşlemlerin hukuka uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 • Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi,
 • Kurumlara, gruplara ve kişilere izin alarak bilgi yaymak.

3. Kişisel bilgilerinizin işlenmesinin altında yatan yasal gerekçe nedir?

 • Gr Express ile ilgili kişisel bilgiler, KVKK’nın 5, 8 ve 9. maddelerinde açıklanan yukarıda
  belirtilen amaçlarla kullanılır ve
 • Aşağıda sıralanan yasal uygunluk kriterlerine uygun olarak işlenmektedir.
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere
  işimizi ilgilendiren konular. Kanunda açıkça düzenlenmiş,
 • Sözleşmenin oluşturulması veya yerine getirilmesi ile doğrudan bağlantılı olması
  kaydıyla kişisel bilgileriniz. işleme gereklidir.
 • Hukuki taahhüdümüzün yerine getirilmesi için gereklidir.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması kişisel verilerin işlenmesini gerektirir.
 • Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini engellemediği sürece şirketimizin meşru iş amaçları
  için gerekli olan bilgiler.
 • İşleme gereklidir.
 • Kişisel bilgilerinizi yurt dışına iletmeden önce açık yetkinizin alınması.

4. KVKK'dan doğan haklarınız nelerdir?

Kişisel bilgileriniz; a) işlenip işlenmediğinin tespiti, b) işlenip işlenmediğinin öğrenilmesi, c)
gerekli işlemlerin yapılması amacıyla kullanılabilecektir.
işlemenin amacı ve bu amaçla tutarlı bir şekilde yurt içinde veya yurt dışında kullanılıp
kullanılmadığı hakkında bilgi edinme
kendisine bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişileri tanıma, d) Eksik veya yanlış işlenmişse
düzeltilmesini isteme, e) KVKK Madde 7
f) Belirtilen gerekliliklerin parametreleri dahilinde silinmesini/yok edilmesini talep eden, aktarıldığı
yukarıda belirtilen üçüncü kişiler.
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini talep etme ve otomatik sistem analizi
yapılması sonucunda yalnızca aleyhinize bir karar geliştirilmesi sonucunda zarara uğramanız
halinde 5 hakkınız vardır. kayıplarınız için tazminat talep etmek.